9. DEN - 5. 5. 2021

Exekuce, příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

Ing. Renka Klímová • Dohoda o srážce ze mzdy
 • Dohody ve prospěch třetí strany
 • Srážky o úhradě výživného
 • Doručení více exekucí v jeden den
 • Srážky dle §147 – bez souhlasu
 • - Přečerpaná dovolená
 • - Příspěvek na stravné
 • - Záloha na mzdu

I. ČÁST

 • Srážky ze mzdy:
 • Právní úprava
 • Příjmy z nichž se provádějí srážky
 • ze mzdy (§276 OSŘ) a
 • z jiných příjmů (§ 299 OSŘ)
 • Příklad – výpočet nároku na dovolenou při nástupu do zaměstnání v průběhu kalendářního roku
 • - Výsluhový příspěvek poskytovaný příslušníkům bezpečnostních sborů
 • - Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd
 • Srážky se neprovádějí
 • Mimořádný příspěvek při karanténě (izolačce)
 • Nepeněžní příspěvek, dar zaměstnavatele
 • Osvobozené příspěvky, které jsou vedené na mzdovém listě - Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
 • V jakých případech mohou být provedeny srážky - §146 ZP
 • Srážky bez souhlasu zaměstnance § 147 ZP
 • Srážky se souhlasem zaměstnance
 • Pořadí provádění srážek
 • Exekuční srážky získávají pořadí dnem doručení prvnímu plátci
 • - Dodání do datové schránky
 • - Fikce doručení

II. ČÁST

 • Povinnosti plátců
 • Zjistit, zda má zaměstnanec exekuční srážky
 • Zápočtový list – náležitosti, předání
 • Oznámení o změně pořadí srážky, pokud nemáme zápočtový list
 • Povinnost srazit a deponovat
 • Stanovení pevného výplatního termínu
 • Součinnost
 • Mzda od více plátců, souběh exekucí
 • Kompenzace příjmu souběžného plátce do výše nezabavitelné částky
 • Rozsah exekučních srážek ze mzdy, platí i pro dohody o srážkách ze mzdy
 • Čistá mzda a daňový bonus
 • Přeplatek z ročního zúčtování ze zálohové daně – exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování
 • Roční zúčtování
 • Nezabavitelná částka
 • Vyživovací povinnost
 • Výše výživného určeného soudem
 • Příklad – rozvedený zaměstnanec platící výživné


 • Nezabavitelná částka a odstupné
 • Dobrovolně vyšší odstupné
 • Dluh na běžném výživném
 • Přednostní pohledávky
 • Příslušenství ke srážce
 • Úrok z prodlení
 • Povinnosti vůči OSSZ


III. ČÁST

 • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • Exekuce na mzdu manžela povinného
 • Doručování exekucí do datové schránky
 • Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní
 • Srážky z jiných příjmů
 • Povinnost zaměstnavatele poskytnout exekutorovi součinnost – co smíme a nesmíme
 • Srážka z hrubé mzdy
 • Přečerpaná dovolená
 • Oprava přeplatku hrubé mzdy
 • Příprava na budoucí povolání
 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Pro potřeby srážek ze mzdy nutné potvrzení o studiu po skončení ZŠ
 • Stanovisko MPSV k bezprostřednímu opětovnému zahájení studia na VŠ
 • Jazykové kurzy
 • Rozhodnutí MŠMT o postavení zahraničního studia

IV. ČÁST

 • Jak opravit chyby ve mzdové účtárně
 • Početní chyby
 • - Nedoplatek mzdy
 • - Vazba na průměrný výdělek
 • - Přeplatek – srážku nutno provést z hrubé mzdy
 • - Promlčení lhůty – neplatí pro promlčení dovolené
 • Mínusový zdanitelný příjem a mínusový základ pro účely důchodového a zdravotního pojištění
 • Mínusová mzda a zápůjčka na pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 • Mínusová mzda a zápůjčka z titulu neplaceného volna
 • Opravy daní
 • Oprava srážkové daně u DPP
 • Oprava zálohy daně a daně
 • Prominutí penále
 • Chyby v pojistném na zdravotním a sociálním pojištění
 • Nedoplatky, přeplatky pojistného
 • Náhrada mzdy při DPN
 • Odpovědnost mzdové účetní


ONLINE KURZ MZDOVÉHO SPECIALISTY 2021

MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE
Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD TRADIČNÍ 30 % sleva,
členové balíčku ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma
19 990 Kč
bez DPH
získám jako dárek měsíc Účetního Portálu – balíček GOLD + materiály
227 Kč za 1 vyučovací hodinu
88 hodin záznamu školení tzv. "napořád"
Přehledná struktura dle témat
Dohledáte cokoliv, co potřebujete do praxe
Zastavujte, vracejte se, opakujte
Kdykoliv a kdekoliv pro Vás
Forma videa i zvuku do sluchátek

Každá mzdová účetní si zaslouží kvalitní vzdělávání. Buďte si v každém svém kroku jistější a věnujte sobě a svému vzdělávání potřebnou péči.

 

Ze srdce Vás zvu.

 

Pěva Čouková

zakladatelka a ❤ Účetního Portálu

KONTAKT

Infolinka

tel.: 731 604 979
e-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39
783 14 Bohuňovice

Ing. Petra Slavkovská

Péče o Vás