11. DEN - 7. 5. 2021

Důchodové pojištění, evidenční listy

Ing. Tomáš Stejskal • Nemožnost zjištění vyměřovacích základů – rekonstrukce ELDP
 • Výkon vojenské služby
 • Osoby pečující o dítě
 • Doba studia
 • Osoby na úřadu práce
 • Pobírání předdůchodu
 • Rozhodné období § 18 ZoDP – nezahrnují se roky před r. 1986

I. ČÁST

 • Právní úprava
 • Druhy důchodů a jejich výše – § 4 zákona č. 155/1995, o důchodovém pojištění (ZoDP)
 • Okruh důchodově pojištěných osob – § 5/1,2 ZoDP
 • Zaměstnanci PP, DPP, DPČ
 • Osoby ve výkonu trestu
 • Pěstouni
 • Osoby na úřadu práce
 • Matky na mateřské dovolené, rodičovské dovolené
 • Osoby pečující o závislé osoby
 • Osoby konající vojenskou službu
 • Studenti
 • Dobrovolné důchodové pojištění – § 6/1 ZoDP
 • Podmínky
 • Výše dobrovolného pojistného
 • Vyloučené doby – § 16/4 ZoDP
 • Dočasná pracovní neschopnost
 • Pobírání invalidního důchodu

II. ČÁST

 • Osobní vyměřovací základ – § 16/1 ZoDP
 • Roční vyměřovací základ – § 16/2 ZoDP
 • Starobní důchod
 • Potřebná doba pojištění – § 29 ZoDP
 • Nesplnění podmínek – § 29/2–4 ZoDP
 • Důchodový věk – § 32 ZoDP
 • Podmínka výchovy dítěte – § 32/4 ZoDP
 • Výše starobního důchodu – § 33, §34 ZoDP
 • Předčasný starobní důchod – § 31 a § 36 ZoDP
 • Invalidní důchod
 • Nárok – § 38 ZoDP
 • Invalidita – § 39 ZoDP
 • Potřebná doba pojištění – § 40 ZoDP
 • Výše invalidního důchodu – § 41 ZoDP
 • Dopočtená doba – § 41 ZoDP
 • „Invalidní důchod z mládí“ – § 42 ZoDP
 • Vdovský, vdovecký důchod
 • Sirotčí důchod
 • Nezaopatřené dítě
III. ČÁST

 • Doklady potřebné pro sepsání žádosti o důchod
 • Místní příslušnost žadatele
 • Příklady
 • Výpočet předčasného starobního důchodu
 • Výpočet starobního důchodu
 • Přechod nároků na důchody – § 62 ZoDP
 • Vyplácení důchodů – § 64 ZoDP
 • Souběh nároků na důchody – § 58, § 59 ZoDP
 • Danění důchodů
 • Důchody s mezinárodním prvkem
 • 3 důchodové pilíře ČR
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Předdůchod
 • Přivýdělek při výplatě předčasného důchodu

IV. ČÁST

 • Přetrvávající mýty o důchodech
 • Evidenční listy
 • Náležitosti ELDP
 • Stejnopis ELDP
 • Předkládání ELDP
 • Vyplňování ELDP v souvislosti s výplatou ošetřovného v roce 2020
 • - Ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení – zaměstnanec
 • - Ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení – zaměstnanec – přerušení péče
 • - Ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení – DPP
 • Vykazování doby karantény na ELDP


ONLINE KURZ MZDOVÉHO SPECIALISTY 2021

MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE
Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD TRADIČNÍ 30 % sleva,
členové balíčku ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma
19 990 Kč
bez DPH
získám jako dárek měsíc Účetního Portálu – balíček GOLD + materiály
227 Kč za 1 vyučovací hodinu
88 hodin záznamu školení tzv. "napořád"
Přehledná struktura dle témat
Dohledáte cokoliv, co potřebujete do praxe
Zastavujte, vracejte se, opakujte
Kdykoliv a kdekoliv pro Vás
Forma videa i zvuku do sluchátek

Každá mzdová účetní si zaslouží kvalitní vzdělávání. Buďte si v každém svém kroku jistější a věnujte sobě a svému vzdělávání potřebnou péči.

 

Ze srdce Vás zvu.

 

Pěva Čouková

zakladatelka a ❤ Účetního Portálu

KONTAKT

Infolinka

tel.: 731 604 979
e-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39
783 14 Bohuňovice

Ing. Petra Slavkovská

Péče o Vás